นางลีนา ฉิมะวงษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนการคลังนางทิพวรรณ จินตกสิกรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวนิภาชา เศรษฐธัญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นางสาววรรณวิสา เหล่าแช่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวสกุณา พุฒหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๖๑๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๕๓๕๐๙๑
จำนวนผู้เข้าชม 0315323 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com