หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองการุ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองการุ้ง

" เมืองการุ้งน่าอยู่ ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์
สุขภาพดีถ้วนหน้า ล้ำค่าประเพณี
ส่งเสริมสิ่งดีด้านการศึกษา ร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบ "
นายอาดูลย์ พุทธโกสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองการุ้ง
รับเรื่องราวร้องเรียน 080-684-9900
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3

 
สำนักงานปลัด
 
สำนักงานปลัด ถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญของ อบต. เปรียบเสมือนหัวใจของหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบแบบแผน และ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์รับทราบทุกสารพันปัญหา พร้อมกับการดูแลความสงบเรียบร้อยควบคู่ ไปกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในตำบลเมืองการุ้ง
 
กองคลัง
 
กองคลังมีหน้าที่หลัก คือ จัดหารายได้ อันเกิดจากภาษีของชาวตำบลนครปฐม แล้วนำมาดูแลจัดสรรเพื่อกระจาย เป็นงบประมาณเข้าสนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง อบต. จัดขึ้น ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตำบลเมืองการุ้ง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการประสานงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของ อบต. อันจะส่งผล ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง ให้เติบโตมีความเจริญ ก้าวหน้าได้ต่อไป
 
กองช่าง
 
กองช่างถือเป็นกองกำลังแถวหน้าของ อบต.เมืองการุ้ง เพื่อระดมกำลังความสามารถของทีมงานให้ตอบสนอง ต่อการสร้างสรรค์งานโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซม ถนนหนทาง ดูแลการไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปาในตำบล รวมทั้งควบคุมสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานเพื่อให้ชาวเมืองการุ้ง มีคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณูปโภคที่ดี
 
กองการศึกษา
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้งมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การพิจารณา กำหนด นโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา การ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัดกิจกรรม การศาสนาและวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนได้ดังนี้
- งานการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองการุ้ง เจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
056-535-091 ต่อ 15
หรือ 080-684- 9900
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ : 056-535-091
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 13,427,791 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10