หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองการุ้ง

" เมืองการุ้งน่าอยู่ ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์
สุขภาพดีถ้วนหน้า ล้ำค่าประเพณี
ส่งเสริมสิ่งดีด้านการศึกษา ร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบ "
นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองการุ้ง
รับเรื่องราวร้องเรียน 080-684-9900
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3

 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง นำโดย นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ส่วนราชการ ร่วมจัดโครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองโป่ง โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายกฤษฎา ซัคเซ็ค ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุทัยธานี  , นายเพลินเพ็ชร หมั่นมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง  , นายสุทัศน์   วงษ์วานิช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน , พ.ต.ท.คมชาญ สีกะ สว.สส.สภ.เมืองการุ้ง , นายเสริม ทับทิม กำนัน ต.เมืองการุ้ง , นายภูษิต วิเชียรรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านคลองโป่ง , นายนิรันดร์  คงเฉลิม ผอ.ร.ร.บ้านตะกรุด ,นายจรัส คุ้งโพธิ์ ผอ.รพ.สต.เมืองการุ้ง , นายนพอนันต์  พิลายุทธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 , นางพวงรัตน์  อุปการจันทร์โรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 16.53 น. โดย คุณ ภควดี กลิ่นฟุ้ง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย