หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศแนวทางประมวลจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจหลัก ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศประมวลจริยธรรม อบต.เมืองการุ้ง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 104  
 
  (1)