หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เมืองการุ้ง
โทร : 0848184233
นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รองปลัด อบต.เมืองการุ้ง
084-8184233
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวกนกวรรณ ขะยูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-3462128
นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084 - 8184233
จ่าเอกประสาน ทองไพวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0844744499
จ่าเอกประสาน ทองไพวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
โทร : 0844744499