หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เมืองการุ้ง
โทร : 0848184233


นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รองปลัด อบต.เมืองการุ้ง
084-8184233
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวบุษกร เทียนนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0856058424


นางสาวกรุณา แก้วธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0623535669


จ่าเอกประสาน ทองไพวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0844744499


จ่าเอกประสาน ทองไพวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
โทร : 0844744499